Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Teippiklubi Oy (Y-tunnus: 2900329-9)

Viipurintie 45 15150 Lahti

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Lauri Pyykkö

Puhelin +358 45 1135974

Sähköposti lauri@teippiklubi.fi

REKISTERIN NIMI

Teippiklubi Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Teippiklubi Oy:n asiakkaaksi, ostanut Teippiklubi Oystä tavaraa ja/tai osallistuu Teippiklubi Oy:n järjestämään tilaisuuteen tai yhtiökokoukseen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Teippiklubi Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Teippiklubi Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Teippiklubi Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Teippiklubi Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Teippiklubi Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Teippiklubi Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Teippiklubi Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse info@teippiklubi.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista

Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Teippiklubi Oy:n käytössä, paitsi Teippiklubi Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Teippiklubi Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Teippiklubi Oy:n  tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Teippiklubi Oy:n  sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Teippiklubi Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.

EVÄSTEIDEN (COOKIES) KÄYTTÖ

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään lähes kaikissa verkkopalveluissa ja ne eivät välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä. Evästeet mahdollistavat sivuston ylläpitäjälle esimerkiksi sivuilla vierailevan kävijän muistamisen ja kirjautumisen helpottamisen. Käytämme evästeiden tallentamaa tietoa myös analytiikkaan (Google Analytics). Evästeiden tarjoaman tiedon avulla pystymme parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita tai vaaranna käyttäjän tiedostoja tai laitteita. 

Käytämme palveluissamme myös kolmansien osapuolten yhteisöliitännäisiä esimerkiksi sosiaalisten medioiden sisällön näyttämiseen. Nämä liitännäiset voivat asettaa omia evästeitään mikäli käytät niitä tai klikkaamalla siirryt kyseisiin palveluihin ja näihin evästeisiin sovelletaan kunkin palvelun omia ehtoja.

Lisätietoa yhteisöliitännäisistä, joita palvelussamme käytetään:

Facebook

Google/Youtube

Evästeet on mahdollista kytkeä päälle ja pois sivuston alareunan valintapalkista tai selaimen asetuksista. Toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä (esim. WordPress-alustan omat evästeet) ei voi kytkeä pois päältä.